Excel [360do]: Tạo Dropdown List (Danh sách xổ xuống)

7 thoughts on “Excel [360do]: Tạo Dropdown List (Danh sách xổ xuống)

  1. Thầy ơi sao e ko thể xem được video này ạ? Các video khác e xem bình thường mà tới video này xem được 5s là bị quay mãi ko xem tiếp được ạ. 🙁

  2. Thầy ơi, cách đặt tên các vùng là không dấu và khoảng cách hả thầy. vậy nếu em muốn viết rỏ hơn khối 11 thay vì của thầy là khoi11 thì có đc không thầy. giúp em với

  3. lỗi " the soure currently evauates to an eror . do you want to contiues" là sao thầy nhỉ? không tạo đươc cho mục lớp?

  4. Thầy cho em hỏi trong video đâu có quy định lớp 11 nằm trong khối 11 thì làm sao trong excell hiểu được, (tại em làm không được)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *