Excel không hiện cột a b c

9 thoughts on “Excel không hiện cột a b c

  1. Bảng tính của mình bị ẩn cột A,khi xem k thấy hiện trên màn hình,nhưng khi in ra lại thấy xuất hiện,mình đã unhide nhưng k đc,có cách nào để làm hiện ra cột A k ah?

  2. anh ơi cho e hỏi, e dùng MS2003 nhưng khi vào tool – option như a nói và bỏ dấu tíc ở R1C1 đi thì nó lại hiện ra 1 cái bảng đòi tên mới là cái gì vậy ạ! của e vẫn ko thay đổi đc về cột chữ như bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *