Excel – Tô màu dữ liệu tự động theo điều kiện

8 thoughts on “Excel – Tô màu dữ liệu tự động theo điều kiện

  1. a ơi e muốn hỏi sao e k chọn được màu mk muốn tô vào ô cần tìm nhỉ? e chọn màu nó đều tô vào những ô mk k muốn tìm thôi!

  2. Anh ơi. cho em hỏi nếu e muốn tô 1 dòng mà cách 2 dòng hay thậm chí 3 dòng thì sao hả a??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *