Game Avatar #2: Bị thổ dân đánh sml =))

38 thoughts on “Game Avatar #2: Bị thổ dân đánh sml =))

  1. Em chơi hết luôn r anh chơi hết chưa được cưỡi rồng nhưng khó lắm nhất là khi né mấy cái tên lửa và mấy cái mấy bay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *