Game Chiến Long Server 22, (Tự Sướng ^_^) somo.vn Phần 2

27 thoughts on “Game Chiến Long Server 22, (Tự Sướng ^_^) somo.vn Phần 2

  1. Nhớ hồi xưa top1 sever 30 top 3 liên sever gọp 1~30 (5) chơi phát thèm . Giờ chả có game nào = game này

  2. ga,tui luc chien 891k thu manh lam,thu gi ma top 1 dau truong co cap 63(nich phu),nick chinh cua tui lv 62 ma luc chien 1280k co ma,manh lam

  3. gà vãi ! Tao chơi sv mới s284 lv67 lực chiến 890k thú Kì Lân, tên Âu Dương ko tin thì zô sv mới mà xem. Gà vãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *