Game PS2 hay | Tổng hợp game ps2 hay nhất – Top ps2 game collection #1

14 thoughts on “Game PS2 hay | Tổng hợp game ps2 hay nhất – Top ps2 game collection #1

  1. có ai nhớ game mà mấy con nhỏ nhỏ như pokemon r tạo thành 2 đội đánh nhau trong cái map ngang mà chạy lên xuống đc r chưởng tùm lùm k chỉ mình với

  2. Ad còn nhớ tựa game samurai đối kháng nào mà mình chỉ nhớ mỗi nhân vật có thanh kiếm đặc biệt. Khi anh ta xoay chuôi kiếm lại là nã đạn như một cây súng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *