Hài Hoài Linh, Chí Tài | "Ru Lại Câu Hò" | PBN 78

45 thoughts on “Hài Hoài Linh, Chí Tài | "Ru Lại Câu Hò" | PBN 78

  1. 26.12.2019 ai xem , hay quá ❤️. Nay mùng 1 tháng 12 âm… hi vọng may mắn vì mai đi lấy kết quả toeic. Thi lần này lần thứ 8 mà chưa qua được cái target cần muốn, hi vọng mai lấy kết quả may mắn. Nếu không thì không biết khi nào mới lấy được bằng Đại học khi mà đã học xong từ hè rồi…❤️

  2. 26.1.2019 ai xem , hay quá ❤️. Nay mùng 1 tháng 12 âm… hi vọng may mắn vì mai đi lấy kết quả toeic. Thi lần này lần thứ 8 mà chưa qua được cái target cần muốn, hi vọng mai lấy kết quả may mắn. Nếu không thì không biết khi nào mới lấy được bằng Đại học khi mà đã học xong từ hè rồi…❤️

  3. 26.1.2019 ai xem , hay quá ❤️. Nay mùng 1 tháng 12 âm… hi vọng may mắn vì mai đi lấy kết quả toeic. Thi lần này lần thứ 8 mà chưa qua được cái target cần muốn, hi vọng mai lấy kết quả may mắn. Nếu không thì không biết khi nào mới lấy được bằng Đại học khi mà đã học xong từ hè rồi…❤️

  4. “ thấy người xưa kia gặp không may
    Đau lòng chị hai trào nước mắt
    Giận lắm cũng đành Du lại câu hò thuỷ chung “

  5. t kêu tạch tạch tạch là t lấy đại liên t nã mày cho mày đi cho lẹ đó! Nhìn..hết muốn ăn cơm à.. nghe xong cười tét rúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *