Hài Kịch "Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền" | PBN 100 | Bằng Kiều, Chí Tài, Thúy Nga, Hương ThủyBằng Kiều, Chí Tài, Thúy Nga, Hương Thủy. Hài Kịch Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền in Thuy Nga Paris By Night 100 released in Oct. 2010. Thuy Nga Productions.

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

29 thoughts on “Hài Kịch "Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền" | PBN 100 | Bằng Kiều, Chí Tài, Thúy Nga, Hương Thủy

  1. Thúy Nga có dụng ý gì khi bảo Chí Tài mua vãi màu vàng làm quần lót và nói : "Dễ lắm chỉ cần ra Phước Lộc Tho là có liền đó mà " mua vãi màu vàng làm quần lót?. ở phút thứ (18:40 ). Người viết kịch bản là ai ?, câu nói nầy trong kịch bản hay tự thúy nga hứng khẩu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *