Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Chiếu Rạp Mới Nhất 2018 – Hài Mới Cười Vỡ BụngHài Tết 2018 | Phim Hài Tết Chiếu Rạp Mới Nhất 2018 – Hài Mới Cười Vỡ Bụng Phim Hành Động 2017: Phim Hài Hoài Linh: …

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

19 thoughts on “Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Chiếu Rạp Mới Nhất 2018 – Hài Mới Cười Vỡ Bụng

  1. Tiếng Anh không thể nói " you are making it SOUNDS like" . " You are making it SOUND like". Không có chữ S. Dịch cho phim như vậy người ta cười chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *