Hài tết – Bờm Full HD 2017

30 thoughts on “Hài tết – Bờm Full HD 2017

  1. Nói thật chứ ,tôi là tôi thích Hài Tết ngày xưa hơn là Hài Tết bây giờ =))
    Ngày xưa khi chưa có mạng internet mà mới chỉ có đầu băng đầu đĩa, cả 1 đống trẻ con xum vầy ngồi lại 1 chỗ cùng xem, cái cảm giác nó vui vui sao á.
    Còn Tết bây giờ thì mỗi đứa 1 xó xỉnh nghịch đt, cái cảm giác nó k vui như trước nữa.
    Vẫn thích cái Tết ngày xưa hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *