Hàm Subtotal trong Excel – Học Excel Online

4 thoughts on “Hàm Subtotal trong Excel – Học Excel Online

  1. Hi Thầy ơi
    cho em hỏi, e đang dùng excel 2007. file này e có dùng 1 lệnh VBA. nhưng khi đóng file hoặc gửi mail cho người khác thì đoạn code này biến mất và ko chạy nữa. Có cách nào giữ nó lại không Thầy.
    em cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *