Hoa khôi bóng chuyền Hàn Quốc Lee Yun Jung và Đặng Thu Huyền (Việt Nam)

15 thoughts on “Hoa khôi bóng chuyền Hàn Quốc Lee Yun Jung và Đặng Thu Huyền (Việt Nam)

  1. đeo mẹ nói chuyện với mấy người hàn quốc mấy con trẻ trẻ với mấy người lớn tuổi nó bảo chỉ đến Việt nam 1 lần mà thấy sợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *