Hoa vạn thọ tết 2020 || Chuẩn bị chậu vô phân trồng vạn thọ tếtVạn thọ minh gieo được 13 ngày rồi..này của đợt đầu..
Đợt sau mình gieo được 8 ngày.. giờ hi vọng đợt sau kịp tết.
Mọi người xem góp ý mình trồng hoa với.. mình kinh nghiệm còn non. Rất mong mọi người góp ý.

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dragonquest-10.com/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Hoa vạn thọ tết 2020 || Chuẩn bị chậu vô phân trồng vạn thọ tết

  1. Vạn thọ minh gieo được 13 ngày rồi..này của đợt đầu..
    Đợt sau mình gieo được 8 ngày.. giờ hi vọng đợt sau kịp tết.
    Mọi người xem góp ý mình trồng hoa với.. mình kinh nghiệm còn non. Rất mong mọi người góp ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *