Học Excel. Cố định dòng….cột tiêu đề trong Excel

10 thoughts on “Học Excel. Cố định dòng….cột tiêu đề trong Excel

  1. cho mình hỏi mình đã cố định ở dòng số 1 rồi nhưng khi mình lăn chuột tới dòng thứ 50 và muốn cố định thêm một dòng nữa thì làm thế nào hả bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *