Hướng dẫn cách làm mạch nguồn 5V 3A đơn giản bằng IC LM2576

6 thoughts on “Hướng dẫn cách làm mạch nguồn 5V 3A đơn giản bằng IC LM2576

  1. nếu em tăng thông số trở, tụ, cuộn cảm em có thể tăng nó lên 24V 5A được không ạ

  2. bạn cho hỏi nhé . xung ra chân 2 dạng nào vậy bạn: vuông hay tam giác, có thể kích fet được không. nếu được thì hay quá và dòng quá khỏe lại có hồi tiếp nữa. Vứt con 555 luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *