Hướng dẫn chi tiết giả lập Ps2

14 thoughts on “Hướng dẫn chi tiết giả lập Ps2

  1. BẠN ƠI ! MÌNH VÀO GAME ĐƯỢC SETTING KEYBOARD RỒI MÀ VÀO GAME KHÔNG ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC VẬY 🙁

  2. Làm sao để chơi đc 2 tay cầm vậy bạn, hướng dẫn cho mình với. Nó chỉ nhận 1 cái tay cầm thôi bạn ơi. Tay cầm của mình là diẻctInput. Video của bạn hay lắm luônnn

  3. Sao mình không dùng được tay cầm trong game nhỉ, bấm test vẫn nhận nhưng vào game lại không đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *