Hướng dẫn chơi Dota 2 offline(How to play dota 2 offline)

8 thoughts on “Hướng dẫn chơi Dota 2 offline(How to play dota 2 offline)

  1. @anh hoang steam hiện mỗi RETRY CONNECTION mà không có OFFLINE MODE ? Bạn update steam và Dota2 mới nhất chưa, thường thì trường hợp đó thoát hẳn rồi đăng nhập lại steam là được thôi mà

  2. Tắt mạng đi (hoặc không có mạng) lúc khởi động steam nó sẽ hỏi thì mình chọn chế độ offline thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *