Hướng dẫn download và cài đặt game Cảnh Sát Hoàng Gia 2 ( Fighting Force) Giả Lập PSX 1

7 thoughts on “Hướng dẫn download và cài đặt game Cảnh Sát Hoàng Gia 2 ( Fighting Force) Giả Lập PSX 1

  1. sao mình zô chỗ chọn nhân vật xong nó cũng load r màn hình đen thui miết..k thấy zô chơi.có thể hỗ trợ mình đc k ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *