Hướng Dẫn Giải Rubik 3x3x3 Cơ Bản (Tầng 3)

11 thoughts on “Hướng Dẫn Giải Rubik 3x3x3 Cơ Bản (Tầng 3)

  1. Chào bạn, ở tầng 3 tôi giải cho các cạnh cùng màu với tâm trước. Tôi gặp trường hợp có 2 cạnh đối diện đã cùng màu với tâm, 2 cạnh đối diện còn lại thì ngược màu. Tôi muốn hỏi có công thức nào (chỉ 1 thôi nhé!) đổi chỗ 2 cạnh ấy về đúng vị trí không? Rất mong sớm nhận được hồi đáp từ bạn, cảm ơn nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *