Hướng dẫn photoshop căn bản – Tô màu cho tranh

3 thoughts on “Hướng dẫn photoshop căn bản – Tô màu cho tranh

  1. tô kiểu này nó mất viền mà xấu nữa
    tốt nhất là nên tạo 2 trang rồi chĩnh mutil gì gì đó r tô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *