Hướng dãn tải về Đua xe bắn súng( Twisted Metal ) Full Crack

7 thoughts on “Hướng dãn tải về Đua xe bắn súng( Twisted Metal ) Full Crack

  1. ai bit game đxbs khac ko?đxbs co xe bus tuyet chieu phun khói, còn có đĩa bay tuyệt chiêu laze,roi co xe tuyet chieu sung máy 100 viên,xe tuyet chieu lam cho xe khac bat động..v.v..lấy tuyet chieu là những thùng màu xanh,lấy máu là cây cờlê nữa,và một số đạn j đó nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *