Hướng dẫn tạo Header + Footer + Page Number trong văn bản WordSố trang, header (tiêu đề trang) và footer (chân trang): là các thành phần quan trọng trong một bài văn bản, giúp cho người đọc dễ theo dõi, đồng thời thể…

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/cong-nghe/

One thought on “Hướng dẫn tạo Header + Footer + Page Number trong văn bản Word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *