Hướng Dẫn Tắt và Xóa Thông báo Virus trên Smartphone

42 thoughts on “Hướng Dẫn Tắt và Xóa Thông báo Virus trên Smartphone

  1. Google Chrome cứ thông báo là điện thoại bạn đang bị virus nó sẽ lm hư tổn pin của bạn nhưg nhìn lại thì….hệ thống có thống báo cái gì đâu rồi Google Chrome còn để còn 4 phút 52 giây nữa xong đợi khoảng 10 phút trở lên nó còn 2 phút 🔥🔥

  2. Hôm trước em có tải một bản crack hôm sau mỗi lần mở điện lên nó hiện lên trang web 18+ khắc phục sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *