Hướng dẫn thay đổi hình nền trên Win XP by Toàn Master Funny™

15 thoughts on “Hướng dẫn thay đổi hình nền trên Win XP by Toàn Master Funny™

  1. màn hinh tui nó cứ bi truyển trang thái từ center sang stretch thì phải làm thế nào thì no mới giữ nguyên đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *