Hướng dẫn xóa trang trắng trong Word

14 thoughts on “Hướng dẫn xóa trang trắng trong Word

  1. Xin hỏi thêm là nếu kẻ khung trong Word sau đó nhảy trang nhảy khoảng trống từ trang đó sang trang sau để lại khoảng trống rộng bên dưới trang trước thì khắc phục như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *