Ingrown toenail infection ( Móng chân quặp nhiễm trùng )Đây là những video mô tả quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân, mang tính chất giáo dục thực hành cho những sinh viên đang học trong lĩnh vực Ngoại khoa – Y khoa tại Việt Nam và trên thế giới.
– Phẫu thuật loại bỏ móng chân mọc ngược nhiễm trùng cho bạn nam giới to béo có thói quen đi giầy chật. Móng chân quặp chọc vào thịt gây nhiễm trùng ở khóe móng, gây đau và chảy mủ.
– Surgical removal of ingrown toenail infection
#DrHuy #Móng_Chân_Quặp #Ingrown_Toenail

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dragonquest-10.com/category/lam-dep/

4 thoughts on “Ingrown toenail infection ( Móng chân quặp nhiễm trùng )

  1. For me , the toe nail removals are hard to watch , because my toes keep curling up in sympathetic impulse… lolol 🥴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *