[ios10] Không cần bấm nút home để mở khoá

14 thoughts on “[ios10] Không cần bấm nút home để mở khoá

  1. Phải nhấn nút Home 1 cái để mở cái màn hình đang tối thui lên xong rồi mới đặt ngón tay lên (touch ID) mở khóa màn hình. Người này làm thao tác nhấn nút Home rất nhanh trước khi dùng touch ID không biết để lừa mọi người hay j. Kg nên làm thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *