Karaoke Liên Khúc Tiên Khúc Dâng MẫuTIÊN KHÚC DÂNG MẪU
Tác giả: Lăng Ba
Vương quyền Quốc mẫu Diêu Trì
Oai sấm lệnh ngàn phương
Nay đàn con vọng bái
Cung thỉnh mời Hoàng nương
Mão y chỉnh tề
hầu Nương Nương
Khói hương tâm thành
trình Diêu cung
Trang nghiêm hai hàng
đàn con nay một lòng
Cuối xin Mẫu Hoàng nhận hương đăng
Lướt mây cưỡi rồng cùng xe loan
Nương Nương vi hành cùng con thơ trùng phùng
Vọng chín tầng đây tất lòng son
Con chúc câu
an khương phước trường
trên Thái Nương uy nghi tường thông
Lời thành tâm nghẹn lòng con thưa
Ôi sanh linh gào khóc lầm than
mãi xâu xé chức danh kim tiền
ngày đêm đảo điên quay cuồng
bao tuổi hờn ngang trái
phủ giăng thân sầu đắng cay
lạy cầu mẹ thương mẹ dìu con thơ
Mưa làm bão tố cuồng phong khổ thêm vây
Cuối xin đức ân xót thương
dùm chở che người dân yên lành
cho bao nhà vạn an ấm êm
Điện rồng con tấu
Hoàng nương mở ơn đại từ ban phán thần oai
Dỗ an vạn người
Cốt tiên nơi tận cõi trời
vướng mang căn phận đọa đày
xuống đây nơi dương trần
trả xong cho căn phần
dù bao mưa tuôn tủi buồn
Điểm trang nhung lụa xiêm hài
múa ca con hầu Mẹ trời
ước mong nơi bệ rồng
sớm hôm con quạt nồng
lui tới chăm lo điểm tô vung bồi
Thầm… mong vạn nhà an khương
thọ phước Nương Nương như trùng dương
Ngạt ngào hương đăng chứng minh tâm thành
lời con ca dâng Mẫu Hoàng
Chỉ mong trăm họ thuận hòa
lửa binh không nhuộm hồng trần
Pháp vô vi mẹ truyền gắng tu con tiêu phiền
như đóa liên đăng trắng trong vô ngần
Đức ân nơi chương tòa khắc sâu con ghi lòng
Tâm vứt sân si
bến mê xa lìa..
Thầm… mong vạn nhà an khương
thọ phước Nương Nương như trùng dương
Ngạt ngào hương đăng chứng minh tâm thành
lời con ca dâng Mẫu Hoàng
Chỉ mong trăm họ thuận hòa
lửa binh không nhuộm hồng trần
Pháp vô vi mẹ truyền gắng tu con tiêu phiền
như đóa liên đăng trắng trong vô ngần
Đức ân nơi chương tòa khắc sâu con ghi lòng
Tâm vứt sân si bến mê xa lìa…

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *