Karma Chuyên Tâm / Khôi Phục (W)Chuyên Tâm (W):
Tiêu hao: 70/75/80/85/90 Năng lượng
Khoảng cách: 675
Thời gian hồi chiêu: 16/15/14/13/12 giây
Karma tạo sợi dây liên kết với mục tiêu được chọn, làm nạn nhân bị lộ diện trong 2 giây và gánh chịu 60/110/160/210/260 (+ 60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép. Nếu sợi dây không bị phá vỡ sau 2 giây, nạn nhân sẽ bị trói trong vòng 1.25/1.5/1.75/2/2 giây.
Karma W R Khôi Phục (W):
Kích hoạt Chuyên Tâm sau khi sử dụng Kinh Mantra sẽ tạo ra Khôi Phục, gây thêm 75/150/225/300 (+ 60% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và hồi cho Karma 20% (+ 1% mỗi 100 sức mạnh phép thuật) lượng máu đã mất khi sử dụng kỹ năng này. Nếu sau 2 giây sợi dây liên kết với kẻ địch vẫn chưa đứt, Karma 1 lần nữa được hồi lượng máu tương tự như trên.

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *