Khắc phục lỗi không hiện thông báo trên fb

10 thoughts on “Khắc phục lỗi không hiện thông báo trên fb

  1. Nik của t đã bật hết chức năng thông báo mà vân k nhận tb hiện trên thanh thông báo như youtube hay app khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *