Khôi phục lại danh bạ đã xóa trên iphone và đã xóa trên icloud.comiCloud là ứng dụng lưu trữ đám mây phổ biến của người dùng Apple. Căn bản nhất với người dùng đó là có thể tự động sao lưu danh bạ, ghi chú, hình…

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/cong-nghe/

6 thoughts on “Khôi phục lại danh bạ đã xóa trên iphone và đã xóa trên icloud.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *