Kĩ thuật Cắt tóc chân phương trên nền tóc bung.

15 thoughts on “Kĩ thuật Cắt tóc chân phương trên nền tóc bung.

  1. Lâu ngày quá rồi bạn hiền, dạo này khỏe không?
    Bạn Cắt tóc là nhất rồi quá tuyệt vời 👍👍👍1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *