Kỷ lục nhảy xa thế giới 30 năm chưa bị xô đổ

17 thoughts on “Kỷ lục nhảy xa thế giới 30 năm chưa bị xô đổ

  1. Toàn mấy thằng nhóc nhỏ xl sống dai vào bl . Học lớp mấy nhảy bao nhiu thì kệ ông nội tụi mày đạt được thành tích rồi hẳn khoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *