Kỹ thuật trồng hoa hồng ngoài đất 1

6 thoughts on “Kỹ thuật trồng hoa hồng ngoài đất 1

  1. Nhìn là ko biết làm rồi.
    Đáng ra người ta khiêng cả bịch xuống hố rồi mới cắt bịch thì mới không bị vỡ bầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *