LẬP TRÌNH ANKI NHANH CHÓNG VÀ ĐƠN GIẢN ( For studying English )Bộ code không hẳn là của riêng mình nhưng mình đã đi thu thập, chỉnh sửa một chút và lắm ngắn ngọn để mọi người không mất thời gian, có thể tự lập trình được phần mềm hữu ích này. Chúc các cậu học tốt nha.

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dragonquest-10.com/category/lam-dep/

2 thoughts on “LẬP TRÌNH ANKI NHANH CHÓNG VÀ ĐƠN GIẢN ( For studying English )

 1. Code mình sử dụng trong clip :
  Squirrel
  I
  <div style='font-family: Segoe UI; font-size: 50px; color:blue'>{{Cloze}}</div>
  <div style='font-family: Segoe UI; font-size: 40px; color: orange'>{{Genre}}</div>
  <div style='font-family: Segoe UI; font-size: 30px; color: green'>{{Phonetic symbol}}</div>
  <br>
  {{type:Word}}
  <div style='font-family: Segoe UI; font-size: 40px;'>{{Audio}}</div>
  <div style='font-family: Segoe UI; font-size: 20px;'>{{Picture}}</div>

  II
  .card {
  font-family: Segoe UI;
  font-size: 35px;
  text-align: center;
  color: black;
  background-color: white;
  }
  #typeans { font-size:60px !important }

  III
  {{FrontSide}}

  <hr id=answer>
  <div style='font-family: Segoe UI; font-size: 40px; color: blue'>{{Word}}</div>
  <div style='font-family: Segoe UI; font-size: 30px; color: red'>{{Genre}}</div>
  <br>
  <div style='font-family: Arial; font-size: 35px;color:green;'>{{Vietnamese}}</div>
  <br>
  <div style='font-family: Arial; font-size: 25px;color:darkblack'; text-align:left;'>
  → Meaning: {{Definition}}</div>
  <hr>
  <div style='font-family: Arial; font-size: 30px; color:purple; text-align:left;'>
  &nbsp;→&nbsp;Example: {{Example}}</div>
  <br>
  <div style='font-family: Arial; font-size: 30px; color: orange'>{{Synonyms}}</div>

  Các mục field cần tạo : ( các bạn nhớ copy paste giống hệt )
  Word
  Genre
  Cloze
  Phonetic symbol
  Audio
  Vietnamese
  Definition
  Example
  Picture
  Synonyms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *