Lý Tiểu Long – Mãnh Long Quá Giang

28 thoughts on “Lý Tiểu Long – Mãnh Long Quá Giang

  1. còn dân Nam Kim và dân kkanh sơn thì 1trieu là riêng con trai vì chúng ngày xưa dân phản bội tau nên đó là cái giá phải trả nếu chúng muốn học võ

  2. nhưng tau cần học phí của chúng mày nói chung là học phí 2tram nghìn ai nộp học phí thì tau dạy còn nếu như ai không có học phí thì không đuợc học võ

  3. tau gần tái xuất rồi chúng mày cứ đợi đi nhưng tau nói trước hôm sau tháng tới thì tau sẽ dạy võ cho chúng mày đảm bảo võ thuật như phim luôn

  4. 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪1:01💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪

  5. Má coi phim ltl là tao thấy tức đánh cc gì mà deo thấy được don đánh nhanh khủng khiếp lam tao phai ton thời gian tua cham lại ba bốn lan mới nhin rõ ít nhat phải danh chậm lại chứ

  6. Dân trung quốc sai lầm khi giết Lý tiểu Long…thiên tài võ thuật…tốc độ quá nhanh.. quá hay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *