Mạch 4 sò , bị gãy mên do khách , đã sửa

One thought on “Mạch 4 sò , bị gãy mên do khách , đã sửa

  1. Mình là người gởi bảo hành mạch trên. Khi nhận dc thì mạch đã cong tản nhiệt như vậy. Tiếc là mình ko quay lại video để đối chứng. Và mình cũng ko tự sửa chữa gì mạch trên, vì mạch còn bảo hành, mới nhận hàng là bị lỗi thì tại sao mình lại phải sửa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *