Máy lên luống cho người NÔNG dân trồng hoa màuMáy lên luống đánh đất lên 2 bên tạo thành luống,không cần phải cào luống bằng tay.
Máy có mặt tại đài loan rất nhiều năm qua Phục vụ người dân chồng hoa màu rất thuận tiện

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dragonquest-10.com/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Máy lên luống cho người NÔNG dân trồng hoa màu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *