Minecraft NOBIHAZA #1 – GIẢI CỨU XUKA KHỎI ZOMBIE!

49 thoughts on “Minecraft NOBIHAZA #1 – GIẢI CỨU XUKA KHỎI ZOMBIE!

  1. mục đích của game là sống sót và hoàn thành nhiệm vụ chứ k phải nhảy zô mà đánh vs lũ zombie 😂😂 chú ngáo có mức độ thôi 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *