Mô hình ươm trồng Mẫu Đơn và hoa Râm Bụt rất dễ và thu nhập cao cho người nông dân.

27 thoughts on “Mô hình ươm trồng Mẫu Đơn và hoa Râm Bụt rất dễ và thu nhập cao cho người nông dân.

  1. Trồng thì nhiều lắm nhưng bán ra được nhiều hay không mới là quan trọng gì bây giờ người ta trồng cây giống mẫu đơn quá nhiều

  2. Hét quá vào nam mua có 20ngan là cùng bán cho những thằng dư tien ko biet giá cả thoi nó như cỏ trồng sao cung sống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *