Một lần tình cờ rồi ta quen biết nhau.-2Một lần tình cờ rồi ta
quen biết nhau. Hạnh phúc
đã có bao tháng ngày.
Nụ hôn người đã trao
làm sao quên hỡi người.
Ngày xưa đã chấp nhận,
khi yêu không muộn phiền.
Là không đau vì người
mình yêu. Lại một lần
nữa làm tim tôi nhói đau.
Khi cố gắng quên đi một
người. Nhưng hỡi người
ơi, làm sao quên hỡi người.
Khi bắt em lựa chọn
bắt em bên một người.
Một người em không hề
yêu. Thôi em yêu hỡi
xin em hãy quên anh đi.
Vì người ta tốt tốt hơn
anh rất nhiều. Bởi vì ngày
xưa khi yêu nhau ta đã
hiểu về nhau. Để ngày
hôm nay ta nhận ra cả
hai. Không thể nào đi
tiếp hết con đường về sau.
Nhìn người ta tốt, tốt hơn
anh người ơi. Nhìn người
ta bước bên em sao nhói
lòng. Sự thật em không
hề đến với người ta.
Chỉ có mình anh thôi.
Chỉ có mình anh thôi.
Thì em cố gắng em bước
bên người ta. Sự nghiệp
tương lai của em đang
đón chờ. Giờ ta cố gắng
vun đắp điều đó chi.
Đau lòng nhiều lắm em.
Vậy thì hôm nay đôi ta
đành chấp nhận. Chia tay
thôi hỡi người, người tôi yêu.
Lại một lần nữa làm
tim tôi nhói đau. Khi cố
gắng quên đi một người.
Nhưng hỡi người ơi, làm
sao quên hỡi người.
Khi bắt em lựa chọn
bắt em bên một người.
Một người em không hề
yêu. Thôi em yêu hỡi
xin em hãy quên anh đi.
Vì người ta tốt tốt hơn
anh rất nhiều. Bởi vì ngày
xưa khi yêu nhau ta đã
hiểu về nhau. Để ngày
hôm nay ta nhận ra cả
hai. Không thể nào đi
tiếp hết con đường về sau.
Nhìn người ta tốt, tốt hơn
anh người ơi. Nhìn người
ta bước bên em sao nhói
lòng. Sự thật em không
hề đến với người ta.
Chỉ có mình anh thôi.
Chỉ có mình anh thôi.
Thì em cố gắng em bước
bên người ta. Sự nghiệp
tương lai của em đang
đón chờ. Giờ ta cố gắng
vun đắp điều đó chi.
Đau lòng nhiều lắm em.
Vậy thì hôm nay đôi ta
đành chấp nhận. Chia tay
thôi hỡi người, người tôi yêu.
Nhìn người ta tốt, tốt hơn
anh người ơi. Nhìn người
ta bước bên em sao nhói
lòng. Sự thật em không
hề đến với người ta.
Chỉ có mình anh thôi.
Chỉ có mình anh thôi.
Thì em cố gắng em bước
bên người ta. Sự nghiệp
tương lai của em đang
đón chờ. Giờ ta cố gắng
vun đắp điều đó chi.
Đau lòng nhiều lắm em.
Vậy thì hôm nay đôi ta
đành chấp nhận. Chia tay
thôi hỡi người, người tôi yêu.
Vậy thì hôm nay đôi ta
đành chấp nhận. Chia tay
thôi hỡi người, người yêu ơi! ,.

Nguồn: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm bài viết: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *