Mỹ đưa ra cảnh báo về loài giun ký sinh có thể chui vào não người

One thought on “Mỹ đưa ra cảnh báo về loài giun ký sinh có thể chui vào não người

  1. LŨ KHỐN NẠN CỘNG SẢN NÓ MAN RỢ GẤP TRĂM LẦN PHÁTXÍT !!! TRỜI XANH HÃY DIỆT VONG LOÀI QUÁI THAI CỘNG SẢN ĐỂ THẾ GIỚI ĐƯỢC … AN VUI VÀ HẠNH PHÚC !!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *