Nasus đi rừng trong tay Levi bá đạo cỡ nào ?

9 thoughts on “Nasus đi rừng trong tay Levi bá đạo cỡ nào ?

  1. để bảng thú săn mồi xong lại để đôi giày :)) thế thì khoảng 8 9 ' đầu k có phép bổ trợ, Nasus đã thọt early rồi thọt nthe k hợp lí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *