Ngán Sài Gòn, tôi về về nuôi gà, trồng rau, trồng hoa… Tâm hồn tôi thanh thản đến lạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *