Nghe Hùng Anh đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa (#001)

6 thoughts on “Nghe Hùng Anh đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa (#001)

  1. Hùng Anh đọc lại gần đây thì phải. Nếu từ những năm 90 thì là Nguyễn Thanh đọc thì phải. "Mời các bạn nghe Nguyễn Thanh đọc tiếp truyện TQDN, một tác phẩm văn học cổ điển của TQ". Khi bắt đầu đọc bao giờ cũng là "Trước nói…".
    Nói chung là 2 người đọc truyền cảm, hay, nói tiếng Việt chuẩn hơn cả người Việt. Đài phát thanh TQ mới đang phát đến khoảng hồi 28-30. Tuy nhiên Lý Thôi dịch là Lý Quyết, Sông Vị Thủy dịch là sông Dục Thủy…
    Cảm ơn anh (chị) đã đưa lên.

  2. Hồi nhỏ toàn phải nghe nhờ radio nhà hàng xóm, đài chạy pin Con Thỏ, phải 3 đến 4 cục pin nối với nhau bằng cuộn giấy cũ, sóng thì tậm tà tậm tịt nghe câu được câu mất, phải cử nguyên một thằng sờ vào ăng ten để tăng độ nhạy khi bắt sóng. Khổ thế nhưng cũng nghe đủ mấy truyện hay: Tây Du Ký (giọng đọc Bạch Minh), Thủy Hử (giọng đọc Hùng Anh), Hồng Lâu Mộng, và Tam Quốc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *