Những Cô Em Gái – Nguyễn Nhật Ánh

One thought on “Những Cô Em Gái – Nguyễn Nhật Ánh

  1. Tác phẩm " Những cô em gái" tuy là phần nối tiếp nhưng vẫn ẩn chứa sau nó những cái mới lạ. Tác giả đã gieo vào lòng người đọc cái cảm xúc khó tả mà bất cứ những ai đã và đang là một học sinh xa nhà cũng có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *