Những môn thể thao kỳ lạ và bá đạo nhất thế giới

25 thoughts on “Những môn thể thao kỳ lạ và bá đạo nhất thế giới

  1. Sao môn nào cũng chê dấu hết chim của con trai thế, doạn đầu của mỗi trận quấy chim của bọn nó đi

  2. Chịch đã quá ha 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😂😂😂😂😂😂😂😂😀😀😀😀😀😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *