NÓNG: Bãi Tư Chính căng thẳng – Nhân chứng xác nhận tàu đâm húc, máy bay truy đuổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *