Nông dân phường Quảng Long tích cực xuống giống trồng rau, hoa phục vụ thị trường Tết Canh Tý 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *