Phim Chiếu Rạp | (Cổ Thiên Lạc+ Lưu Đức Hoa )The White Storm 2 – Giết người như cỏ[ 扫毒2天地对决 ] The White Storm 2 – Drug Lords Movie 2019
Phim mới Cổ Thiên Lạc 2019
Diễn Viên :
Lưu Đức Hoa

Cổ Thiên Lạc

Miêu Kiều Vĩ

Karena Lam

Châu Tú Na

Cherrie Ying

Trịnh Tắc Sĩ

Michelle Wai

Jin

source: https://dragonquest-10.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://dragonquest-10.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *